Nasz zespół

prof. Piotr Fudalej
Ortodonta

Jestem autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych, a wyniki swoich badań prezentowałem w kilkunastu miastach na czterech kontynentach.

dr Anna Mioduszewska
Ortodonta

Po odbyciu specjalizacji drugiego stopnia z zakresu ortodoncji, dalsze doskonalenie zawodowe prowadziłam w Klinice Ortodoncji Piotr Fudalej.    

dr Ewa Węgrodzka
Ortodonta

Świadomość, że wnoszę wkład w rozwój ortodoncji, sprawia mi ogromną satysfakcję. Aktualnie uczestniczę w badaniach o metodach oceny estetyki twarzy.