Jak choroby układu oddechowego wpływają na zdrowie zębów?

Leczenie niektórych zaburzeń płuc może wpływać na higienę jamy ustnej. W szczególności niektóre urządzenia medyczne i leki stosowane w leczeniu dolegliwości płuc zmniejszają produkcję śliny.  Dodatkowo stanowi ona barierę dla jamy ustnej, ponieważ walczy ze szkodliwymi bakteriami i drobnoustrojami. Dlatego ślina zapobiega ubytkom, próchnicy zębów i chorobom przyzębia.  Leki stosowane w leczeniu chorób – takie…