Cennik

Konsultacja ortodontyczna

PLN100

Konsultacja + dokumentacja + plan leczenia (dwie wizyty)

PLN300

Clear Aligner (koszt miesięczny)

PLN800

Założenie aparatu ceramicznego 1 łuk zębowy

PLN2.500 - 3.400

Założenie aparatu metalowego 1 łuk zębowy

PLN1.800

Wizyta kontrolna z aparatem stałym

PLN200 - 300

Czyszczenie zębów (skaling, piaskowanie)

PLN250

Zdjęcie jednego aparatu z retencją

PLN500

Zdjęcie dwóch aparatów z retencją

PLN900

Płytka retencyjna

PLN400

Łuk podniebienny, podjęzykowy

PLN450

Płytka z wałem nagryzowym

PLN300

Aparaty do poszerzania szczęki

PLN450 - 1.000

Aparat typu Twin-Block

PLN1.400

Aparat typu Herbst

PLN2.500

Wyciąg zewnątrzustny

PLN900

Aparat Nance'a

PLN500

Maska twarzowa

PLN1.000